Før og etter Ferdinand

Les historien

Fagstoff

Vi deler vår kompetanse med alle pårørende, helsearbeidere og det offentlige helsevesenet gjennom kurs, informasjons- og opplysningsarbeid.

For fagpersoner

Slik hjelper vi deg

Når timeglasset er i ferd med å renne ut. Når en er svak og sliten. Da trenger du et sterkt støtteapparat. Det vet vi.

For pårørende

Siste saker

Vi ønsker å etablere et godt lindrende tilbud for 4000 døende barn og unge i Norge, samt deres pårørende.

Ja, jeg ønsker å bygge med dere