Siste saker

Grunnbok i barnepalliasjon

Les mer og bestill

Fagstoff

Vi deler vår kompetanse med alle pårørende, helsearbeidere og det offentlige helsevesenet gjennom kurs, informasjons- og opplysningsarbeid.

For fagpersoner

Slik hjelper vi deg

Når timeglasset er i ferd med å renne ut. Når en er svak og sliten. Da trenger du et sterkt støtteapparat. Det vet vi.

For pårørende

Håp og takknemlighet er to verdier som står sentralt i vårt arbeid

Derfor vil vi takke deg for alt du deler, gir og er for oss. Du gjør arbeidet vårt meningsfyllt.

Med ønske om en fredfull og god jul og et godt nyttår!

På vegne av alle oss i FFB