Foreningen for barnepalliasjon
Omsorg for alvorlig syke og døende barn og unge