Fil 29.11.2017, 12 39 36

Tiden gikk svært fort og vi tar med alle erfaringer inn i vårt videre arbeid med å realisere Norges første barnehospice. Lukashuset fikk også «Hjerter med vinger» som en takk for tiden de brukte på oss. Her er Natasha Pedersen, leder i FFB ( midten) sammen med hospicesjefen Thomas Feveile (høyre) og avdelingsykepleier Nanette Quistorff (venstre)