Åpent folkemøte og oppfølgingsdebatt

Den 20. desember 2017, la palliasjonsutvalget (NOU) fram sin innstilling om palliasjon – den lindrende omsorgen for alvorlig syke og døende, uavhengig av alder og diagnose. Vi arrangerte en debatt i Litteraturhuset i Oslo i januar. Nå er NOU «På liv og død » ute på høring og fristen for å gi innspill er 21.mai.

Foreningen for barnepalliasjon FFB ønsker å følge opp debatten og det videre arbeidet med barnepalliasjon. Vi har igjen invitert noen av Norges fremste helsepolitiske talspersoner fra Helse- og omsorgskomiteen til å komme til Kristiansand, samt Ordføreren, Harald Furre.
Debatten vil bli ledet av Hans Christian Vadseth.

Panelet består av:
Ingvild Kjerkol (AP)
Bård Hoksrud (FRP) eller Sylvi Listhaug (ikke avklart ennå)
Sveinung Stensland (H)
Olaug Bollestad, leder av komiteen (KrF)
Kjersti Toppe ( SP)
Nicholas Wilkinson (SV)
Carl-Erik Grimstad (V)  ( ikke avklart ennå)
Natasha Pedersen, Foreningen for barnepalliasjon FFB og utvalgsmedlem
Astrid Rønsen, Hospiceforum Norge og utvalgsmedlem
Stein Kaasa, leder av palliasjonsutvalget og professor i palliativ medisin.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det er begrenset antall plasser. Arrangementet er også opprettet på FACEBOOK .

Fra Litteraturhuset i januar

Debatten fikk bred medieomtale blant annet hos NRK Dagsrevyen 21 og TV 2 Nyhetskanalen, og ble ledet av tidligere helseminister Bjarne Håkon Hansen.

Dette kan du lese om her
Du kan se den tidligere debatten i sin helhet på vår kanal på YouTube Debatten på litteraturhuset

Velkommen til oppfølgingsdebatt og åpent folkemøte med temaet
«Når tid blir dyrebar» i Kristiansand, mandag 15. oktober kl 17.00 – 19.00. Debatten vil foregå i sal 2 på Kristiansand Kino.

Hvordan ønsker vi at omsorgen for alvorlig syke og døende barn og unge, og deres familier skal ivaretas?

Motta vårt nyhetsbrev?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om vårt arbeid.

Takk for din interesse!