årsmøte 3

Styremedlem Nina Gresdal får blomster som takk for sin innsats i FFB av lederen i Foreningen Natasha Pedersen.