Årsmøte i FFB

Velkommen til årsmøtet til Foreningen for barnepalliasjon for 2018. Deltakelse på årsmøte gir deg innsikt og innflytelse på foreningens virksomhet. Det blir rikelig anledning til å diskutere og utveksle erfaringer, og det er også en sosial begivenhet der man kan treffe andre med et sterkt engasjement.  Et årsmøte oppleves gjerne både inspirerende og motiverende.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORENINGEN FOR BARNEPALLIASJON

Årsmøtet til FFB blir søndag den 22. april 2018 i Kristiansand på Scandic Bystranda.

På vegne av styret i FFB innkalles du som medlem herved til å delta på årsmøtet i Foreningen for barnepalliasjon FFB. Årsmøte er åpent for alle medlemmer. Dette vil være en fin mulighet til å bli bedre kjent med foreningens arbeid, og vi håper å se deg der. Det er kun de betalende medlemmer som har stemmerett. Foreningen er inne i spennende tider nå,  og optimalisering og det å rigge organisasjonen for fremtiden blir et viktig tema på årsmøtet. Innkallingen er også sendt ut til våre medlemmer pr .post.

For våre medlemmer som trenger overnatting, har vi avtale hos Scandic til redusert pris. Organisasjonen har dessverre ikke mulighet til å dekke reise eller opphold til årsmøtet, men håper allikevel flest mulig har anledning til å delta. Vi spanderer lunsj, kaffe og kake under årsmøtet.

Ønsker du å bestille overnatting og/ eller lunsj, bestilles dette på: kontakt@barnepalliasjon.no innen onsdag 4.april.

Fristen er absolutt og påmelding er bindende. Deltakelse forutsetter at kontingenten for 2018 er betalt.

Foreløpig program (med forbehold om endringer):

Kl. 12.00 – 13. 00. Felles lunsj for medlemmene og inviterte.

Kl. 13.10. Velkommen ved leder og fagansvarlig, Natasha Pedersen og høyeste beskytter Laila Dåvøy.

Kl. 13.30. Presentasjon av samarbeidspartnere, Revisor, Fundament og regnskapsbyrå

Kl. 14.00 – 14.30. Kaffepause med kake

Kl. 14.30 – 16.00. Årsmøtet – saksliste:

1.Godkjennelse av stemmeberettigede

2.Godkjennelse av innkalling og dagsorden

3.Valg av møteleder, referenter og underskrivere av protokoll

4. FFBs årsrapport og årsmelding for 2017

5. Valg av regnskapsfører og revisor

6. Presentasjon av prosjekter 2018

7. Vårt Eget hus- barnehospice (P1)

8. Økonomi og budsjett 2018- prosjekt 1, 2 og 3

9. Endring av vedtekter. Forslag fra styret i FFB blir lagt utpå vår hjemmeside.

10.Valg av styreleder, styremedlem, vara og eventuelt generalsekretær

Forslag om saker til behandling

Medlemmer kan fremme forslag om saker til behandling på årsmøtet. Dette må gjøres skriftlig senest 28.februar helst pr. e-post til kontakt@barnepalliasjon.no

Valg av styre i FFB

Vi trenger en styreleder, et styremedlem og en vara. Forslag på kandidater må snarest mulig meddeles styret på kontakt@barnepalliasjon.no Det stilles krav til kvalifikasjoner.

Deltakelse på årsmøte gir deg innsikt og innflytelse på foreningens virksomhet. Det blir rikelig anledning til å diskutere og utveksle erfaringer, og det er også en sosial begivenhet der man kan treffe andre med et sterkt engasjement. Et årsmøte oppleves gjerne både inspirerende og motiverende. Kanskje kan du til og med nyte helgen i sørlandsbyen og kombinere dette med årsmøte?

Program, sakspapirer og praktiske opplysninger sendes påmeldte deltagere pr post fra den 4. april. Programmet legges også på vår hjemmeside 14. dager før. Spørsmål kan rettes til kontoret på tlf 99 16 22 23 eller kontakt@barnepalliasjon.no

Ønsker du å bli medlem eller å støtte vårt arbeid? Da kan du tegne medlemskap her

Velkommen til et spennende årsmøte!