Avskjedsrom – ny forskning på et verdig tilbud

Forskning fra Storbritannia tyder på at etterlatte foreldre trenger lengre tid med barna sine og større tilgang til avskjedsrom.

Ny forskning har funnet ut at det å la nylig etterlatte foreldre få lengre tid med babyen eller barnet sitt etter det har dødd, er høyt verdsatt og har positive og varige innvirkninger. Å øke tilgangen til bruken av disse «avskjedrommene» på barnehospice blir viktig.

Den helt ferske studien Early Days Study, utført av forskere ved University of Yorks Martin House Research Center, ble gjennomført som et partnerskap mellom Martin House Children’s Hospice og universitetene i York og Leeds. Dette er den aller første dybdestudien som er gjort på foreldres erfaringer med avskjedsrom og omsorgen på barnehospicene, timene og dagene etter barnet eller babyen har gått bort. Samtlige av Storbritannias 49 barnehospice tilbyr slike fasiliteter til etterlatte foreldre.

Studien har blitt gjort fra barnehospicene enten barnet har vært på hospice eller hjemme, som er en del denne av hospiceomsorgen. Forskerne har intervjuet 30 etterlatte mødre og fedre fra hele Storbritannia.

Et avskjedsrom

Avskjedsrommene på barnehospice er helt enkelt fortalt et spesialrom som lar familie og venner tilbringe tid med barnet og ta farvel på en verdig og god måte også etter at barnet har gått bort. På barnehospicene i Europa har mange valgt å innrede disse ulikt. Verdighet, trygge omgivelser og god atmosfære kjennetegner de fleste avskjedrommene. Rommene er også innredet med spesialsenger – kjølesenger – som lar familiene tilbringe tid med det avdøde barnet i tiden etter døden inntreffer. Noen barnehospice har også vaskemuligheter for at familiene kan stelle det døende barnet.  Enkelte steder har barnehospicene også egne bærbare kjølesenger som kan brukes i barnets hjem. Slik kan barnet også være hjemme etter det har gått bort og frem til en seremoni eller begravelse finner sted.

I studien fant forskerne at det varierer hvor mye tid hver enkelt familie tilbragte med det døende barnet – men alle foreldrene i studiet trakk frem at det var til stor trøst og hjelp å vite at de kunne tilbringe denne tiden når de selv ønsket, enten det var i timene eller dagene etter at dødsfallet hadde inntruffet.  Også helt uavhengig av om barnet var på et hospice eller hjemme.

En forelder sa: «Det hjalp meg betraktelig fordi jeg var i stand til å gå inn og bare være … å holde ham, være nær ham, snakke med ham, kjærtegne ham, se på ham. Dette bare hjalp oss å gi slipp, og til å si farvel.» 

Foreldre mente at det å ha tid til å si farvel, forberede seg på barnets endelige avskjed og overlate det til begravelsesbyrå, hadde dempet deres angst: «Det var som en kollisjonspute: det dempet slaget».

En forelder delte denne refleksjonen «Det ga oss tid, å vite at han er borte, men at du fortsatt har lengre tid, som var alt.»

Samtlige deltakere i studien mente at alle etterlatte foreldre burde ha mulighet til å bruke og ha tilgang til avskjedsrommene som barnehospicene har.

Funnene indikerte også at bruken av avksjedsrommet har langsiktige, positive virkninger fordi det hjelper foreldre i den innledende sorgprosessen, inkludert å akseptere virkeligheten av tapet, bearbeide smerten og mentalt forberede seg på endringene tapet deres vil medføre. Og ikke minst bidro rommene til å skape gode minner som kunne gi varig trøst i livet etter at barnet hadde gått bort. Kompetansen fra hospicepersonalet muliggjorde og kunne gi støtte til dette.

En av foreldrene i studien beskrev det godt: «Vi har noe positivt å reflektere over etter noe så hardt.»

Varige virkninger

Vi vet at tapet av en baby eller et barn har betydelige og varige konsekvenser for foreldrene. Denne studien viser at det som skjer i timene og dagene umiddelbart etterpå kan utgjøre en reell forskjell for foreldrene, både på det tidspunktet og på lengre sikt, sa studieleder professor Bryony Beresford

Selv om barnehospicer vanligvis tilbyr avskjeds romm til enhver etterlatt familie – uavhengig av hvor barnet døde, eller omstendighetene – vet vi at foreldre ikke som allerede er kjent for et hospice, ikke alltid kan tilbys denne muligheten, sier doktor Julia Hackett fra Institutt for helsevitenskap ved universitet i York, som også jobbet med studien.

 

Andreas Hus vil få et eget avkjedshus

Barnehospice er en omsorgsmodell og et eget tiltak i barnepalliasjon. Til Andreas Hus har vi hentet kunnskap og kompetanse fra veldrevne og erfarne barnehospicer over hele verden for å skape disse omgivelsene og mulighetene for nettopp å kunne si farvel i verdige omgivelser. I dette arbeidet har vi også samarbeidet tett samarbeid med Jølstad Begravelsesbyrå, Odd Fellow og VIRKE gravferd. På den måten klarer vi å ivareta alle behovene som skal dekkes. Avskjedshuset hos Andreas Hus vil være diamanten som ivaretar dette som også forskningen i Early Days konkluderer med. Men avskjedshuset vil også kunne brukes mer fleksibelt. Her har vi tenkt på alt for å også kunne møte mangfoldet av ulike behov og livssynene som familiene måtte ha. Vi vil også åpne for at både kommunen og sykehuset kan benytte seg av dette når et barn har gått bort.

Ønsker du tilgang til selve forskningen så finner du den her:

‘It was like an airbag, it cushioned the blow’: A multi-site qualitative study of bereaved parents’ experiences of using cooling facilities – Julia Hackett, Emily Heavey, Bryony Beresford, 2022 (sagepub.com)

 

Motta vårt nyhetsbrev?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om vårt arbeid.

Takk for din interesse!