Barbra Gelb

Barbara Gleb har gjennom sine 16 år gjort en formidabel jobb innen barnepalliasjon i Storbritannia