OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Samarbeid  og påvirkningsarbeid  ovenfor politikere er viktig, for at de skal fatte gode beslutninger på området barnepalliasjon.
Flere sentrale politikere har engasjert seg i organisasjonens arbeidet siden oppstarten i 2009, sier Leder i FFB Natasha Pedersen.