KKK

Kari Kjønnaas Kjos, Fremskrittspartiet, Akershus