Emily B (5)

Emily Bergersen er sykepleier og er ansatt ved Karlstads Universitet og gjennomfører nå et doktorgrads prosjekt innen palliasjon