7

Maria og Markus står sammen i den tøffe tida, og er samtidig flinke til å gi hverandre rom. Ett av spørsmålene de må ta stilling til i framtida, er om de vil forsøke å få flere barn. Det er 75 prosent sjanse for at de vil få et friskt barn. – Jeg bruker ikke mye energi på dette ennå, og jeg vil ikke legge noen føringer ovenfor Maria, sier Markus.