OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ENESTE I NORGE: Med den svært sjeldne sykdommen, som skyldes mutasjon i ARX-genet, har foreldrene opplevd at Eline ofte har havnet mellom to stoler i hjelpeapparatet.