Døende barns rettigheter

Flere land i verden har regulert rett til palliasjon for barn i sitt lovverk også hospicetjenester. Dette håper også FFB skal bli en rettighet her i Norge . Også barn dør – ofte på grunn av en alvorlig sykdom og ofte av andre sykdommer en kreft. Denne tøffe virkeligheten er vanskelig å godta uten en dyp følelse av fortvilelse. Barndommen er ment å være en bekymringsløs tid, ikke full av sykdom og død. Når dette allikevel inntreffer, er det samfunnets plikt å gi medisinsk, psykologisk og eksistensiell støtte til barna og familien det gjelder.

I 2013 ble det utarbeidet et dokument «Trieste Charter for døende barns rettigheter» der fagfolk fra hele verden var med. Charteret for døende barns rettigheter, ble utarbeidet med sikte på å fremheve rettighetene til døende unge pasienter uavhengig av alder, tilstand, kultur, sted og tid.

De opprinnelige dokumentet fra 2013 og 2015 er  nå blitt oversatt  av Foreningen for barnepalliasjon FFB og er endel av informasjons og opplysningsarbeidet  vårt i 2017.

Du kan lese dokumentet i si helhet her og laste det ned gratis.

 

Motta vårt nyhetsbrev?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om vårt arbeid.

Takk for din interesse!