IMG_3884 (1)

FARGERIKT FELLESSKAP: Rocinha er den aller største favelaen i Rio de Janeiro målt i antall innbyggere. Ingen vet nøyaktig hvor mange som bor i det svært tett befolkede området, men anslag tilsier et sted mellom 100.000-200.000.