STORT BEHOV: Vi skulle gjerne hjulpet mange flere, men det er bedre at vi gjør noe. Og jeg føler virkelig at vi får gjort ganske mye med begrensede ressurser, sier Rodrigo. De har i dag 15 pasienter de tar seg av i Rocinhas mest utsatte og farligste område. Foto: Elisabeth Kübler-Ross Foundation Brazil/Alexander Silva