Ledere I barnepalliasjon

Her er leder av FFB Natasha Pedersen sammen med Joan Marston ( midten) og Silvia Lefebvre D’Ovidio