notater fra pårørende

Dette er noe av det som kom frem av betydning for hva ventesorgweekend hadde betydd for dem. Vi er takknemlig for all kunnskap og lærdom de bringer inn i vårt arbeid