En kvalitativ studie om psykologens rolle

Psykologistudentene Sara Ebling, Mathilde Pauline Brenne Johansen, Sina Moldestad og Susanne Nordtveit Gripsrud har sett på rolle psykologen kan spille i kommunal barnepalliasjon. De har gjort en kvalitativ studie. Som en del av sin samfunnspsykologiske praksis ved Universitetet i Bergen UIO ble de fire psykologistudentene tilknyttet prosjektet gjennom sin veileder, kommunepsykolog Stig Fjellhaug. Her fikk studentene i oppdrag å utforske hvilken rolle psykologen kan spille i kommunal barnepalliasjon, siden dette er et lite utforsket område.

Har en viktig rolle

Funnene fra dette studiet, tyder på at psykologen har et viktig mandat innenfor det kommunale barnepalliative arbeidet. Til tross for at funnene antyder noen ulikheter i forventninger til psykologrollen, er det likevel bred enighet om at psykologen har viktige arbeidsoppgaver på kommunalt nivå.

Det bør likevel understrekes at i et helsesystem preget av begrensede ressurser og stramme prioriteringer, er det sentralt å bruke psykologen til de arbeidsoppgaver som krever psykologens spesifikke kompetanse.

Les hele studiet de gjorde her: Psykologens rolle i kommunal barnepalliasjon_studie

Artikkelen er lagt ut med tillatelse.

Motta vårt nyhetsbrev?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om vårt arbeid.

Takk for din interesse!