Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7 juni