Fagrådet i FFB

Fagrådet i Foreningen for barnepallasjon. Alle barn og ungdommer og deres familier som har behov for barnepalliasjon skal få støtte, riktig omsorg og blir styrket i situasjonen de befinner seg til enhver tid, uavhengig av sted og diagnose.