Fagrådet i foreningen for barnepalliasjon FFB

VI KAN IKKE ENDRE EN DIAGNOSE, MEN VI KAN HJELPE Å SIKRE AT BARNET OG DERES FAMILIER FÅR DEN BEST MULIGE TIDEN SAMMEN

Fagrådet i foreningen

Barnets og familiens behov skal være førende for tjenester i barnepalliasjon, båre i forhold til innhold og struktur, og barnet og familiene skal ha sammenhengende behandlingsforløp og tilbud. Disse prinsippene er førende for fagrådenes arbeid.

Fagrådene skal også bidra til å styrke fagutviklingen og tjenestene, sikre likeverdige tilbud og bedre og mer målrettet tjenestetilbud innen barnepalliasjon. Det er utviklet et eget mandat for dette arbeidet og fagrådet er organisert under foreningen sitt arbeid og skal rapportere sitt arbeid jevnlig. Fagrådet kan etableres på tvers av spesialiteter og med tverrfaglig representasjon. Fagrådene skal også reflektere de mest sentrale yrkesgruppene innen fagområdet. Fagrådet skal også bidra med innspill til styret.

 

Sammensetning i fagrådet

Sammensetningen skal gjenspeile foreningens formål og være tråd med en bred  tverrfaglig representasjon fra hele helsetjenesten.  Det er generalforsamlingen som vedtar sammensetningen og utvelgelsen.

Du kan bli kjent mer med våre medlemmer i fagrådet her

 

Er du fysioterapeut eller ergoterapeut?

Vi trenger  representasjon til fagrådet fra disse to yrkesgruppene. Er du interessert? send oss en e-post!

Alle må avgi politiattest og CV.

Alle barn og ungdommer og deres familier som har behov for barnepalliasjon skal få støtte, riktig omsorg og blir styrket i situasjonen de befinner seg til enhver tid, uavhengig av sted og diagnose.

Motta vårt nyhetsbrev?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om vårt arbeid.

Takk for din interesse!