Vi deler vår kompetanse med alle pårørende, helsearbeidere og det offentlige helsevesenet gjennom kurs, informasjons- og opplysningsarbeid.

Hva er barnepalliasjon?

FFB er en ledende premisseleverandør for arbeidet med barnepalliasjon i Norge, vi er også et vindu mot verden og følger nøye med på det som skjer på dette feltet i Norge og andre land.

Barnepalliasjon – mer enn bare omsorg ved livets slutt. Barnepalliasjon innebærer en aktiv og total tilnærming og omfatter fysisk, psykisk, sosial og eksistensiell støtte gjennom hele sykdomsperioden, til døden og ettervern for foreldrene og søsken. Det fokuseres på forbedring av livskvalitet og den medisinske behandlingen.

Barnepalliasjon har i løpet av de siste 40 år utviklet seg til et eget fagområde i pediatrien og har fått stor oppmerksom av helsemyndigheter i hele verden.

Barn med alvorlige eller uhelbredelige sykdommer kan i dag overleve i mange år. Størst oppmerksomhet har blitt rettet mot barn med kreft, i dag omfatter barnepalliasjon flere andre diagnoser.

I dag omfatter barnepalliasjon en helhetlig (holistisk), tverrfaglig og familiesentrert tilnærming til barnet og vektlegger både somatiske og psykososiale aspekter i omsorgen. Barnepalliasjon hverken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet.

Helsepersonell skal evaluere og ivareta barnets fysiske, psykiske, eksistensielle og sosiale behov.

Definisjon

Barnepalliasjon har en aktiv og total tilnærming. Barnepalliasjon omfatter fysisk, psykisk, sosial og eksistensiell støtte gjennom hele sykdomsperioden, til døden og ettervern for foreldrene og søsken. Det fokuseres på forbedring av livskvalitet og den medisinske behandlingen. Kan også gis parallelt med kurativ behandling. Denne type behandling og omsorg kan gis over dager, måneder til år.

Barnepalliasjon søker å informere og støtte pasienter, foreldre og søsken i den medisinske beslutningsprosessen, tilby et pusterom for omsorgspersoner og støtte familiemedlemmer i sorgprosessen. –Behov det ofte ikke blir tatt tilstrekkelig hensyn til innenfor medisinsk behandling, som heller sikter mot helbredelse eller forlengelse av livet. Barnepalliasjon kan tilbys i alle deler av helsetjenestene.

Omsorg ved livets slutt

Omsorgen ved livets slutt, som noen ganger omtales som terminal omsorg, er den behandlingen som tilbys til pasienter som er aktivt døende minuttene, timene, dagene før døden inntreffer. Omsorg i livets slutt fase trenger ikke alltid å inkludere palliasjon, og en stor del av palliasjon til barn utføres i tiden før terminalfasen

Finn fagstoff