Hospice

Et barnehospice er et hjem utenfor hjemmet.Hva er Hospice? Hospice (lat. hospitium) betyr «gjestehus» eller «hvilested på reisen». Verdens første barnehospice, Helen House ble åpnet 15. november i 1982. I Norge har vi pr. tiden ikke et eneste barnehospice og kun noe få for voksne.

Hva er det som gjør barnehospice til et hjem? Det er alle foreldres mareritt å bli fortalt at deres barn ville kunne dø. Noen av disse barna vil dø når de er veldig små, andre vil oppleve at barnets helse svekkes over år. I de fleste tilfeller faller fulltids pleie og omsorg til foreldre – 24 timer i døgnet, syv dager i uken.

Barnehospice gir spesialisert barnepalliasjon – behandling og omsorg for barn og unge med livsbegrensende sykdom og tilstander. Dette tilbudet er levert av et tverrfaglig team, spesialisert på denne typen omsorg med svært høy kompetanse.

Hospice tjenester for barn er holistisk og svært familieorientert og sentrert i sin tilnærming. De imøtekommer behovene til barnet som er sykt, søsken og hele familien. Både de fysiske, følelsesmessige, sosiale og åndelig/eksistensielle behov gjennom et spekter av tjenester.

Det er et sterkt økende antall barnehospice som blir etablert over hele verden. Et Barnehospice har svært mange ulike tjenester og er også drevet ut fra ulike modeller.

FFB har også som mål å etablere barnehospice i Norge. Vi har besøkt barnehospicer i flere land og har god kunnskap og erfaringer på området. I tillegg har vi også samarbeid med flere barnehospicer i Europa.  Vi veileder, gir råd om drift, funksjonalitet og organisering av et barnehospice. Vi kan også sette deg i kontakt med et barnehospice hvor som helst i hele verden, om du ønsker å besøke et og arrangerer studieturer. Kontakt oss.