Ungdom

Dette er en pasientgruppe med særskilte behov fordi de er i en livsfase hvor de ofte er mer sårbare. De har derfor behov for informasjon og tilrettelegging som er ulik både barns- og voksnes behov. Det å hjelpe ungdommer med det som er viktig for dem, det å få utforske egen identitet og mening vil bidra til å gjøre det lettere for dem.

Barn og unge med habiliteringsbehov- – Samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren om barn og unge som trenger samordnet bistand. Denne veilederen utgitt: 01.12.2015 fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet vil være til hjelp for å danne grunnlag for bedre samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren. Se link

Nettside for ungdom på OUS
Se link