DÅRLIGERE: Vanessas sykdomsbilde har forverret seg det siste året. Ryggen blir også stadig skjevere. Ryggoperasjon er mulig å gjennomføre, men et slikt inngrep er først og fremst ment for mennesker som skal leve en normal livslengde. I Vanessas tilfelle har legen vurdert risikoen til å være for stor målt opp mot potensiell gevinst, og dermed frarådet operasjon.