Gundersen.Foto.Rådet for psykisk helse

TAR TAK: Gundersen tror en av årsakene til at Norge fortsatt har en vei å gå innen palliasjonsfeltet, er at mye av ansvaret for å bære frem saken har vært lagt på skuldrene til dem med erfaringskompetanse: – Det er både fint og viktig med ildsjeler, men det er ikke alltid kreftene strekker til for mennesker som selv står i, eller har stått i, en hverdag med alvorlig syke barn. Det kan ingen heller forvente, sier hun. Foto: Rådet for psykisk helse