Israel (15)

AKTIV: FFBs nye styremedlem får energi av å være i bevegelse. Dansing er en aktivitetene som har hjulpet henne gjennom vanskelige perioder i livet. Foto: Privat