Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet

Land som Tyskland, Italia og Australia, har lovgivning som gir rett til palliasjon og hospicetjenester. Foto: Lars Eivind Bones