Foreningen for Barnepalliasjon

Stein Kaasa, professor i palliativ medisin ved NTNU, etterlyste mer forskning og mer kompetanse på feltet barnepalliasjon.