Foreningen for Barnepalliasjon

Et bredt sammensatt panel av fagfolk og politikere deltok på folkemøte om barnepalliasjon i Kristiansand.