Forskning

Gjennom FFB er det mulig å søke om prosjektmidler fra DAM til Forskningsprosjekter og Helseprosjekter

Går du med tanker om å forske innenfor feltet barnepalliasjon?

Er du tilknyttet etablerte forskningsmiljøer som høgskole, helseforetak, universitet, instituttsektor eller kompetansesentra. Søknaden må fremmes i samarbeid med FFB

Viktig punkter å tenke på når man skriver en Søknad til  STIFTELSEN DAM:

• DAM er opptatt av brukermedvirkning i sine prosjekter.
• Formuler en tydelig målsetting med prosjektet
• Formuler en tydelig målgruppe for prosjektet
• Selg inn prosjektet ditt. Hvorfor er det viktig å støtte dette tiltaket?
• Videreføring av prosjektet er også et viktig punkt. Hva skjer i/med prosjektet når prosjektperioden er avsluttet?

Søk forskningsmidler fra DAM
FFB tar imot søknader til vurdering som søkerorganisasjon inn til DAM. Hvis du lurer på om FFB kan være aktuell søkerorganisasjon for ditt prosjekt, send en kortfattet prosjektskisse til vurdering allerede nå. Skissen sendes: kontakt@barnepalliasjon.no

FFB har flere prosjekter som har fått midler tidligere. Les på STIFTELSERN DAM om Forskning 2021.

Ressurser og forskning innen barnepalliasjon

  • PedPalASCNET er en nettside med ressurser fra et tverrfaglig forsknings nettverk fra Canada, innen barnepalliasjon. Her finner du publikasjoner og tips til forskning- Se lenke