Her får familie og barneministeren overlevert prospektet. Kristiansand kommune har allerede bidratt med kr 250 000,- til skisseprospektet.