KJENT MED HOSPICEMODELLEN: Helseministeren er selv fra et fylke med hospicetilbud; Lukas Hospice ved Betania Malvik. – Jeg har selv kjent folk som har valgt hospicet på slutten av livet, og vært veldig fornøyd. Det er åpenbart et tilbud som gir mening, sier Kjerkol.