Helseministeren Bent Høie (H) og lederen av Helse- og omsorgskomiteen Kari Kjønaas Kjos (FrP) får boken «grunnbok i barnepalliasjon.