Helen House eksisterer enda den dag i dag. Foto: Helen House