Skattefradrag

Skattefradrag for dine gaver til FFB?
Foreningen for barnepalliasjon inngår nå i ordningen med skattefrie gaver. Og har vært med i ordningen siden 2016.
Du kan få fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver til Foreningen for barnepalliasjon. Både bedrifter og private inngår i fradragsordningen.

Gavekontoer
For en gave kan du benytte følgende kontoer:
Foreningen for barnepalliasjon: Konto nr 1503.31.95874
Vårt Eget Hus : Konto nr 1503.16.76956 (Norges første barnehospice)

Følgende tre vilkår må være oppfylt for å få fradraget:

Maksimalt fradrag for 2017 er 30.000 kroner. I 2016 var beløpet 25.000 kroner.
Beløpet er totalsummen av alle gavene du gir til for alle organisasjoner.
Vær samtidig oppmerksom på at alminnelig skattesats ble senket fra 27 prosent til 25 prosent i 2016.

Slik får du fradraget

Din gave skal stå ferdig påført skattemeldingen ( selvangivelsens post 3.3.7.) Hvis forhåndsutfyllingen mangler, skal du IKKE føre beløpet på selv, men ta kontakt med oss og be om at vi rapporterer gavebeløpet på fødselsnummer eller org.nr.

Innsending av opplysninger for skattefradrag for gaver til FFB

Fornavn*

Etternavn*

Gateadresse*

Postnummer*

Sted*

E-post*

Telefon*

Fødselsnummer (11 SIFFER)*

Melding

Felt markert med * er obligatoriske

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+