bilde 8

Gjennom kunnskapen som foreningen innehar fikk jeg hjelp til å stille de riktige spørsmålene til hjelpeapparatet om veien vi gikk på.