Kathleen Skyttemyr. 6

Sorg er vanskelig å snakke om, og det samme er døden.
Ingen vil høre at barn faktisk dør.