Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

For medlemmer i Foreningen for barnepalliasjon FFB kalles det inn til ekstraordinær generalforsamling torsdag 1. juni.

Dato: Torsdag 1. juni 2023
Tid: Kl. 17:00 – 21:00
Sted: Digitalt via plattform, og ved fysisk oppmøte i Andreas Kjærs vei 90, 4615 Kristiansand S

Se fullstendig innkalling og vedlegg under.

FFB - Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Foreningen for barnepalliasjon 2023-06-01 - v2.pdf
Vedlegg A - Pressemelding av 11 mai 2023 om nye funn av uregelmessigheter.pdf
Vedlegg C - Styrets forslag på korrigert årsberetning for 2022
Vedlegg D - Styrets forslag på korrigert årsregnskap 2022
Vedlegg B - Oversikt over utbetalt styrehonorar til tidligere styreleder Ansgar Gabrielsen.pdf
Vedlegg E – Styrets forslag til budsjett for 2023 – side 1 av 2
Vedlegg F - Brev fra Helsedirektoratet med krav om tilbakebetaling av ubrukte tilskuddsmidler for 2022.pdf
Vedlegg G - Brev fra revisor med beskjed om ønske om å fratre.pdf
Vedlegg H - Styrets forslag på nye vedtekter for Foreningen for barnepalliasjon FFB.pdf
Vedlegg I - Gjeldende vedtekter for Foreningen for barnepalliasjon FFB av 25. april 2021.pdf
Vedlegg J - Styrets forslag til endringer av gjeldende vedtekter for Foreningen for barnepalliasjon FFB.pdf

Til orientering legges også det også ved lenke om tv-innslag på distriktsnyhetene den 25. mai, samt nettartikkel om fremleie av bygg til innkallingen.

NRK: FFB ønsker å leie ut bygg og leilighet
NRK Distriktsnyheter Sørlandet