Innkalling til generalforsamling onsdag 12. april

Kjære medlemmer av Foreningen for barnepalliasjon,

Det innkalles med dette til generalforsamling, onsdag 12. april kl. 17:00 på Andreas Hus. Det informeres samtidig om at hvis det skulle vise seg at det er mulig å avholde konfidensiell avstemming elektronisk, i tråd med vedtektene, vil generalforsamlingen foregå digitalt. 

Foreløpig dagsorden for generalforsamling:

  1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  2. Godkjenning av stemmeberettigede
  3. Valg av møteleder, referenter og underskrivere av protokoll
  4. FFBs årsrapport/årsmelding for 2022
  5. Orientering om nåværende situasjon
  6. Valg av ny valgkomité - forslag til medlemmer bes sendes til epost bnr@andreashus.no
  7. Valg av nytt styre og ny styreleder – forslag til styremedlemmer/styreleder kan sendes til jwfo@online.no
  8. Eventuelt – forslag til saker kan sendes til epost bnr@andreashus.no

Vi ber alle medlemmer følge med på FFBs hjemmeside, hvor fullstendig saksliste vil legges ut senest 1 uke før generalforsamlingen avholdes! Eventuell lenke til digital generalforsamling vil også legges på hjemmesiden. 

Med vennlig hilsen

Styret i Foreningen for barnepalliasjon.