02-P1010873

Foto: Tommy Halvorsen

AKTIV: Selv om han kan få litt vondt noen ganger, skal Oscar få lov til å være gutt og bli tatt med på gøye ting. Det er i tillegg bra for den grunnleggende fysikken hans, at han er i bevegelse, forteller mamma.