Kongress i barnepalliasjon høsten 2020

Nå kan du glede deg! Vi er nå godt i gang med å planlegge en Europeisk kongress i barnepalliasjon. Dette i samarbeid med EAPC. Og den beste nyheten er at kongressen vil være i Norge. Nærmere bestemt i Kristiansand i september 2020.

Europeisk kongress om barnepalliasjon i Norge – Kristiansand  September 2020

Allerede i mai 2017 på den  15. verdenskongressen i palliasjon i Madrid, startet dialogen om mulighetene for et samarbeid om en felles kongress i barnepalliasjon med  European Association for Palliative Care EAPC. EAPC er en stor organisasjon som samler alle stemmene i Europa innen palliasjon. De består av 55 organisasjoner som jobber for palliasjon som representerer 31 land i Europa. De har også individuelle medlemmer fra 52 land. Foreningen for barnepalliasjon har vært medlem  i EAPC i over to år og har samarbeidet om flere ting når det gjelder barnepalliasjon og har også bidratt til flere artikler på bloggen deres, samt at Natasha Pedersen har også skrevet en artikkel i European Journal of Palliative Care. EAPC er har også en arbeidsgruppe som jobber med barnepalliasjon og har egne forskningskongresser.  I Mai 2019 skal Natasha ned til Berlin  på den 16. verdenskongressen og lede en session «Møt Ekspertene» Se mere her om kongressen her og husk er du medlem i FFB- får du rabatt på deltakelse I august i 2017 ble dialogen om en felles kongress formalisert, og et brev ble sendt fra FFB til EAPC sitt styre som ble behandlet i oktober. Styret i EAPC er entydig positive til dette. EAPC OG FFB er godt i gang med planleggingen og jobber med en vitenskapelig komitè som skal jobbe med programmet. Kongressen er forventet å arrangeres i  september 2020 i Kristiansand og det vil bli muligheter for å sende inn abstract. Så da kan du allerede nå merke av kalenderen din og se frem til det vi tror skal bli en knall bra kongress med et svært godt program og forhåpentligvis mange tilsendte og spennende abstracts.

Tidligere har FFB arrangert den første Norske konferansen om barnepalliasjon i 2012 i Kristiansand og den første Nordiske i 2015 på Gardemoen.

Mer informasjon vil komme, og vi jobber med et fantastisk flott program.