Kunnskaps oppsummering – palliativ omsorg i kommunene