Kurs, konferanse, fagdag og kongress

Barnepalliasjon får stadig større fokus i Norge. På bakgrunn av dette og økende forespørsler fra hele landet, setter vi opp fagdager for å gi grunnleggende innføring i barnepalliasjon og internasjonale kurs.

Målgrupper for fagdagen er:

 • Personale som jobber med barn/unge/voksne med omfattende funksjonsnedsettelse
 • Helsesøstertjenesten
 • Ergoterapeuter og fysioterapeuter
 • Leger
 • Sykehus
 • Habiliteringsteam
 • PPT
 • Lærere, studenter og pårørende

Vi tilbyr:

 • Veiledning og rådgivning for helsepersonell, studenter og pårørende.
 • Konsulenttjenester
 • Foredrag – Fagdager
 • Prosjekt og kompetansehevende tiltak
 • Kurs, seminar og konferanser inne barnepalliasjon
 • Enkelt emner som kommer inn under barnepalliasjon- foredrag ( FFB har et stort nettverk med internasjonale fagfolk som vi kan bistå med)
 • Studieturer for helsepersonell med faglig innhold ( FFB har inngått flere avtaler med barnehospicer)
 • Workshop for både helsepersonell og pårørende

Vi jobber også med flere kommuner i forholdt til barnepalliasjon og har gode referanser.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om kurs, konferanser og fagdag.


Oversikt over konferanser, kurs, fagdager og andre arrangementer

2019


Fagdag Oslo

13. september – Fagdag i barnepalliasjon, Oslo

Tid: Fredag 13. september kl. 08.00 – 16.00
Sted: Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter
Kurspakke 1: kr 1250,- Inkludert kursmateriell, kursbevis og lunsj.
Kurspakke 2: kr 1950,- Inkludert kursmateriell, Grunnbok i barnepalliasjon, kursbevis og lunsj.
Tema: Innføring i barnepalliasjon, med fokus på hvordan kommunisere med familier, barn og unge. Informasjon og smertelindring, forskning og retningslinjer.
Påmelding: Kurset er fulltegnet! 

Last ned program for dagen


Master Class

Master Class for kommuner som jobber med barnepalliasjon

Seminaret gir en mulighet til å få tilgang på kunnskap og førstehånds erfaringer fra de kommunene som har startet arbeidet med barnepalliasjon.

Tid: 26. – 27. september
 • Dag 1: De ulike kommunene presenterer sine prosjekter. Det settes av 15 minutter til presentasjon og 15 minutter til respons og diskusjon, per presentasjon. Send oss en kort oppsummering, tittel på presentasjonen og hvem som skal presentere, innen 2. september.
 • Dag 2: Faglig påfyll og foredrag med interne og eksterne foredragsholdere.

Fullstendig program blir utsendt etter sommeren.

Sted: Kristiansand – Radisson Blu Caledonien. Vi har gode priser på overnatting på Radisson Blu Caledonien. Gi beskjed ved påmelding hvis du ønsker dette.
Pris: 3500,- (inkluderer lunsj)

Påmelding: Meld deg på ved å sende e-post til kk@barnepalliasjon.no

Vi gleder oss til å høre om det viktige arbeidet som bli gjort i kommunene, til å lære av hverandre.


1. november 2019: Internasjonale gjesteforelesere til Norge

Internasjonale kapasiteter innen barnepalliasjon kommer til Norge for å undervise studenter på Universitetet i Agder. Vi har ledige plasser for våre medlemmer. Førstemann til mølla –  helt kostnadsfritt!

Tid: Fredag 1. november
Sted: Universitetet i Agder, Kristiansand

Les mer om arrangementet


1- 2. November

Fagdag i barnepalliasjon med internasjonale forelesere og 10 års jubileum for FFB, Kristiansand


Fagdag Kristiansand

12. desember – Fagdag i barnepalliasjon – Kristiansand

Tid: Torsdag 12. desember kl. 08.00 – 16.00
Sted: Radisson Blu Caledonien Hotel
Kurspakke 1: kr 1250,- Inkludert kursmateriell, kursbevis og lunsj.
Kurspakke 2: kr 1950,- Inkludert kursmateriell, Grunnbok i barnepalliasjon, kursbevis og lunsj.
Tema: Innføring i barnepalliasjon, med fokus på hvordan kommunisere med familier, barn og unge. Informasjon og smertelindring, forskning og retningslinjer.
Påmeldingkk@barnepalliasjon.no innen 21.11.19

20 – 23. november i Roma
Avansert workshop
Advanced Pain & Palliative Care Workshop
EPEC – Pediatrics
Education in Palliative and End-of-life Care
Les mer her 

2020

Tid: Fredag 13. mars kl. 08.00 – 16.00
Sted:  Drammen Scandic Ambassadeur
Kurspakke 1: kr 2800,- Inkludert kursmateriell, Grunnbok i barnepalliasjon, kursbevis, medlemskap og lunsj.
Kurspakke 2: kr 2100,- Inkludert kursmateriell, kursbevis, medlemskap og lunsj.
Kaffe/te/isvann er tilgjengelig hele dagen.

Tema: Innføring i barnepalliasjon, med fokus på hvordan kommunisere med familier, barn og unge. Informasjon og smertelindring, forskning og retningslinjer.

Påmelding kan du allerede gjøre nå:
kk@barnepalliasjon.no innen 07.02.20
NB! Oppgi full fakturaadresse og
betaler. Navn og adresse, epost på deltaker.


Kongress i barnepalliasjon høsten 2020

Tid: 2. – 4. september 2020
Sted: Kristiansand
Påmelding starter 4. september 2019.

Les mer om kongressen


EAPCs forsknings kongress i Palermo i Italia 14-16. mai 2020

Husk som medlem av FFB får du reduserte priser på deltagelse på kongressene i regi av EAPC.

Les mer her om kongressen