Kurs, konferanse, fagdag og kongress

Barnepalliasjon får stadig større fokus i Norge. På bakgrunn av dette og økende forespørsler fra hele landet, setter vi opp fagdager for å gi grunnleggende innføring i barnepalliasjon og internasjonale kurs.

Målgrupper for fagdagen er:

 • Personale som jobber med barn/unge/voksne med omfattende funksjonsnedsettelse
 • Helsesøstertjenesten
 • Ergoterapeuter og fysioterapeuter
 • Leger
 • Sykehus
 • Habiliteringsteam
 • PPT
 • Lærere, studenter og pårørende
 • Psykologer

Vi tilbyr:

 • Veiledning og rådgivning for helsepersonell, studenter og pårørende.
 • Konsulenttjenester
 • Foredrag – Fagdager
 • Prosjekt og kompetansehevende tiltak
 • Kurs, seminar og konferanser inne barnepalliasjon
 • Enkelt emner som kommer inn under barnepalliasjon- foredrag ( FFB har et stort nettverk med internasjonale fagfolk som vi kan bistå med)
 • Studieturer for helsepersonell med faglig innhold ( FFB har inngått flere avtaler med barnehospicer)
 • Workshop for både helsepersonell og pårørende

Vi jobber også med flere kommuner i forholdt til barnepalliasjon og har gode referanser.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om kurs, konferanser og fagdag.


Oversikt over konferanser, kurs, fagdager og andre arrangementer

2020


Barne- og ungdomsfysioterapi – Tidlig intervensjon, lek, palliasjon og veiledning – Ny kunnskap og nye veier i fysioterapi for barn

9-11. mars 2020 i Tromsø

Sted: Clarion Hotel The Edge Kaigata 6, 9008 Tromsø

Påmeldingsfrist: 15. februar 2020 sjekk mer her 

 

Fagdag i barnepalliasjon i Drammen 13. mars. Sted: Scandic Ambassadeur Drammen

Tema for dagen:
Hva er barnepalliasjon?
Hvilke barn og unge vil ha utbytte av en slik tjeneste?
Hvordan møte familier i krise?
Hvordan kommunisere med barn og unge som ikke har språk?
Hvilken særlig utfordring er det i smertelindring til barn og unge?
Hva sier forskningen om vilkår for barnepalliasjon verden over?
Retningslinjer og NOU 2017:16 på̊ liv og død, stortingsmelding
Fremtiden innen barnepalliasjon

Kurspakke 1: kr 2800,- Inkludert kursmateriell, Grunnbok i barnepalliasjon, kursbevis, medlemskap og lunsj.
Kurspakke 2: kr 2100,- Inkludert kursmateriell, kursbevis, medlemskap og lunsj.
Kaffe/te/isvann er tilgjengelig hele dagen

Påmelding kan du allerede gjøre nå: kk@barnepalliasjon.no innen 07.02.20
NB! Oppgi full fakturaadresse og betaler. Navn og adresse, epost på deltaker

 

Fagdag i barnepalliasjon Ansgar Teologiske Høyskole 13. februar


Generalforsamling i Foreningen for barnepalliasjon FFB  24-26. april i kristiansand 


EAPC  11 World Research Congress 2020 ,  14- 16 mai 2020 i Palermo, Italia

En hel dag er viet til barn på denne kongressen.

 

 

 


Ventesorgweekend for pårørende 22. – 24. mai 2020 i Kristiansand

Formålet med samlingen er også å hjelpe foreldre til innsikt i egen psykologi, egne reaksjoner og tankespor. De fleste tiltakene og hjelpen som finnes i dag har fokus på sorgen etter et dødsfall, mens ventesorg og de emosjonelle utfordringene for foreldre med barn og unge med andre alvorlige og livstruende sykdommer enn kreft, ikke får noe særlig fokus underveis i det kliniske arbeidet, eller fra de offentlige tjenestetilbudene eller i hjelpeapparatet. Vi ønsker med dette også som forening å få mer kunnskap om hvordan vi kan bistå foreldrene med å mestre situasjonene bedre.

Er dette av interesse, send oss en mail til kontakt@barnepalliasjon.no med informasjon om hvem du er, hvorfor du ønsker å delta, diagnosen på barnet og familieforhold innen 15. februar.

Les mer og finn informasjon om påmelding


Europeisk kongress i barnepalliasjon 8-1o. september i Kristiansand 2021.