Langvarig smerte hos barn og unge

Forfatteren bak er Kari Sørensen, MNSc spesialsykepleier/høgskolelektor ved Oslo Universitetssykehus/ Lovisenberg Diakonale Høgskole og PhD-kandidat ved Universitetet i Oslo konkluderer med at Helsepersonell som møter barn og ungdom med langvarige smerter, trenger kunnskap om smertetilstander og om hvordan man skal kommunisere for å skape tillit og få en god relasjon. Barn og ungdom trenger å bli trodd og få lov til å fortelle om sin smertehistorie, og helsepersonell må lytte aktivt for å få tak i hva hver enkelt strever med. Kommunikasjonen må være ærlig og alderstilpasset. Kanskje kan dette hindre at unge kommer inn i onde sirkler med funksjonstap, isolasjon og psykiske symptomer.

Du kan lese mere om dette her

Motta vårt nyhetsbrev?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om vårt arbeid.

Takk for din interesse!