Lyst å jobbe hos oss?

Vi søker etter en fagrådgiver med interesse for barnepalliasjon.

Barnepalliasjon får et stadig større fokus i Norge, og vi ønsker nå å styrke organisasjonen med en prosjektstilling, i første omgang for ett år, men med mulighet for forlengelse. Vi søker derfor etter en fagrådgiver med interesse for barnepalliasjon.

Arbeidsoppgaver:
• Planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter i samarbeid med generalsekretær
• Bidra til økt engasjement rundt organisasjonens visjon og formål
• Opplysnings-, veilednings- og informasjonsarbeid
• Gjennomføre fagseminar/ kurs for helsepersonell og pårørende

Kvalifikasjoner:
• Offentlig godkjent sykepleier, vernepleier eller tilsvarende
• God formidlingsevne på norsk og engelsk
• Kjennskap og interesse for barnepalliasjon
• Kunnskap om offentlig helsevesen
• Ønskelig med kjennskap til frivillig arbeid

Personlige egenskaper:
• Du er en god relasjonsbygger med gode sosiale ferdigheter
• Du er fleksibel og ansvarsbevisst og samarbeider godt med andre
• Du jobber selvstendig, målrettet og systematisk
• Du er en positiv drivkraft og innehar masse godt humør

Vi kan tilby:
• En meget spennende og utfordrende stilling med gode utviklingsmuligheter
• Fleksibel arbeidstid
• Konkurransedyktige lønnsbetingelser, pensjonsavtale og helseforsikring

Foreningen for barnepalliasjon ønsker å stimulere til et godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig kjønn eller etnisk bakgrunn. Stillingen rapporterer til Generalsekretær. Noe kvelds- og helgearbeid samt reisevirksomhet må påregnes. Ved tiltredelse må gyldig politiattest fremlegges. Arbeidssted vil være ved foreningens hovedkontor i Kristiansand. Tiltredelse etter avtale.
Ta gjerne kontakt med Generalsekretær Natasha Pedersen, mobil: 991 62 223, dersom du vil vite mer om stillingen og foreningen.

Søknad m/CV og kopi av attester og vitnemål sendes på mail til: kontakt@barnepalliasjon.no
snarest og senest innen 16.02.2020. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Vi håper å høre fra deg.

Foreningen for barnepalliasjon (FFB) er en landsdekkende, frivillig, politisk-, livssyns- og diagnosenøytral organisasjon, som jobber for å øke kunnskapen og bedre den lindrende omsorgen for alvorlig syke og døende barn i Norge. Hovedkontoret er lokalisert i Kristiansand. Vi er en medlemsorganisasjon som bl.a. består av helsepersonell, pårørende og andre med interesse for barnepalliasjon. Gjennom vårt arbeid bidrar vi til informasjons-, opplysnings- og rettighetsarbeid, faglige og sosiale møteplasser samt at vi jobber for et helhetlig lindrende omsorgstilbud for alvorlig syke og døende barn og deres familie.

Motta vårt nyhetsbrev?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om vårt arbeid.

Takk for din interesse!