Karin Gran Kvaase

Ansatt - kontor og prosjektmedarbeider

Karin Gran Kvaase

Karin er 49 år, gift og har to barn på 14 og 20 år. Hun har 28 års erfaring innen kontor og administrasjon, og mange års erfaring som styremedlem innen idrettsklubb og velforening. Hun  har jobbet som sekretær/prosjektmedarbeider i Foreningen for barnepalliasjon siden april 2016. Arbeidet synes hun har vært spennende, variert og meningsfylt, og har i løpet av tiden som ansatt opparbeidet seg god kunnskap om organisasjonen. I tillegg har hun også fått delta på kurs og fagdager, og har besøkt flere barnehospice i Tyskland.