Karin Gran Kvaase

Prosjektmedarbeider og sekretær i FFB

Karin Gran Kvaase

Karin er 48 år, gift og har to barn på 13 og 19 år. Hun har 28 års erfaring innen kontor og administrasjon, og mange års erfaring som styremedlem innen idrettsklubb og velforening. Hun ble rammet av nedbemanning i oljebransjen og har jobbet som sekretær/prosjektmedarbeider i Foreningen for barnepalliasjon siden april 2016. Arbeidet synes hun har vært spennende, variert og meningsfylt, og har i løpet av tiden som ansatt opparbeidet seg god kunnskap om organisasjonen. I tillegg har hun også fått delta på kurs og fagdager, og har besøkt ett barnehospice i Tyskland.