Representant fra Senter for omsorgsforskning

Fagråd kompetansesenteret i barnepalliasjon

Representant fra Senter for omsorgsforskning

Vi er i dialog med Senter for omsorgsforskning.