Representant fra SSHF

Fagråd kompetansesenteret i barnepalliasjon

Representant fra SSHF

Foreningen er i dialog med Sørlandet Sykehus og har lagt frem planene.